«Vi trenger ikke DAB når vi har internett»

facebooktwitterlinkedinmail

Fakta: Lyttermessig er det ikke noe motsetning mellom DAB og Internett. Internett er en god radioplattform og en viktig del av det digitale radiotilbudet. Internett håndterer dårlig kravene knyttet til beredskap.

Lyttermessig er det ikke noe motsetning mellom DAB og Internett. Internett er en god radioplattform og en viktig del av det digitale radiotilbudet. Begrepet digitalradio favner også dette – DAB, internett og digital-tv.

Men kringkastere både i Norge og Europa gjør erkjennelsen av at internett alene, slik internett og mobile nett fungerer i dag, ikke er egnet til å bære et helt lands radiosendinger alene. I situasjoner med stor aktivitet på mobile nett bryter nettene sammen, dette ser man både krisesituasjoner og andre store hendelser. Radio må ha en distribusjon som tåler ubegrenset antall lyttere og som er robust i beredskapssituasjoner.

Kringkasting sikrer at nordmenn kan lytte på radio så mye de vil overalt. Radio skal være enkelt og gratis å bruke. I Norge lytter man i gjennomsnitt ca en time til radio om dagen. Svært mye av denne lyttingen foregår utenfor hjemmet, å høre radio via mobile nett krever lytteren for kostnader via abonnement og bruk.

 

DAB og nett
DAB og internett er begge digitalradioplattformer. Illustrasjon: Jeanette Torvmark Tinholt / Kreere AS

 

Radiobransjen gjennomfører et digitalt radioskifte for å ha et bredt kanaltilbud, og ønsker å digitalisere uten å miste de grunnleggende egenskapene gjennom tilgjengelighet, ubegrensede kapasitet og frie tilgang.

Radiolytting over internett har i flere år hatt langt lavere lytteroppslutning enn kringkastet lyd. Dersom internett stod igjen som eneste digitale distribusjonsalternativ ville radioens egenskaper overfor lytterne være truet. Lytter velger selv hvor de hører radio, men som radiobransjen er avhengig av flere plattformer for å opprettholde lyttingen.

Se utviklingen i lyttermønstre fra Digitalradioundersøkelsen.

Her kan du lese flere rapporter som sammenligner kostnadene for radiodistribusjon via internett og kringkasting.