«Vi trenger ikke DAB når vi har internett»

facebooktwitterlinkedinmail

Internett er en god radioplattform og en viktig del av det digitale radiotilbudet. Men foreløpig håndterer internett dårlig kravene knyttet til beredskap.

Lyttermessig er det ikke noe motsetning mellom DAB og Internett. Begrepet digitalradio favner både DAB, internett og digital-tv.

Lytterne velger selv om de bruker DAB eller internett. Men kringkasterne har flere begrensinger å ta hensyn til. Slik internett og mobile nett fungerer i dag har de ikke stor nok kapasitet til å bære et nasjonalt radiotilbud til hele Norges befolkning. I situasjoner med stor trafikk er mobile nett mer sårbare og mindre robuste, dette ser man både krisesituasjoner og andre store hendelser. Radio må ha en distribusjon som tåler ubegrenset antall lyttere og som er robust i beredskapssituasjoner. Kringkasting tåler et ubegrenset antall brukere, og sikrer dermed at alle nordmenn kan lytte på radio.

Radio skal dessuten være enkelt og gratis å bruke. Radiolytting via internett eller mobile nett bryter gratisprinsippet ved å belaste brukeren med kostnader gjennom ulike typer abonnement og bruk.

Radiobransjen ønsker å digitalisere uten å miste de grunnleggende egenskapene gjennom tilgjengelighet, ubegrensede kapasitet og fri tilgang.

Flertallet velger radioapparatet

En annen viktig faktor er at radiolytting over internett i flere år har hatt lavere lytteroppslutning enn kringkastet radio. Lyttermålinger fra 2012 og frem til 2017 viser at et tradisjonelt radioapparat er den mest brukte måten å høre radio på. (Digitalradioundersøkelsen fra Kantar Media). I takt med omleggingen til digital radio har DAB overtatt denne funksjonen fra FM for et flertall av lytterne. Lyttingen i uke 35-37 viser at 72 prosent brukte en DAB-radio, 24 prosent brukte internett, 13 brukte tv-apparatet og 37 prosent brukte FM-apparat for å høre radio. Tallene tar høyde for at folk har brukt flere plattformer.

DAB og nett
DAB og internett er begge digitalradioplattformer. Illustrasjon: Jeanette Torvmark Tinholt / Kreere AS

 

Se utviklingen i lyttermønstre fra Digitalradioundersøkelsen.

Her kan du lese flere rapporter som sammenligner kostnadene for radiodistribusjon via internett og kringkasting.