«Vi trenger ikke å slukke FM»

facebooktwitterlinkedinmail

Å fortsatt sende riksdekkende radio over FM ville krevet investeringer til vedlikehold og oppgradering som ville overgått investeringene i de nye DAB-nettene.

Norge er et land med utfordrende topografi. For å oppnå den dekningen man ønsker kreves det mange sendere. Dobbeltdistribusjon av radio via FM og DAB samtidig er svært kostbart, og ville krevet en helt annen finansiering enn det NRK og kommersiell radio har i dagens budsjetter.

Det har derfor vært nødvendig å legge en plan for slukking av FM-nettet, parallelt med en total innfasing av digital radio i Norge. Dette er et prinsipp som også legges til grunn i land som Sveits, der det er gitt grønt lys for FM-slukking mellom 2020 og 2024.

Slukking skaper dessuten en forutsigbar overgang for forbrukere og lyttere, og forhindrer at nordmenn kjøper radioer med feil teknologi. Dette blant annet vektlagt av norske forbrukermyndigheter i høringsuttalelsene før stortingsvedtaket i 2011.

Kapasitet ved FM og DAB

Fordi store deler av dagens FM-nett nærmer seg slutten av sin tekniske levetid, ville en videre opprettholdelse krevet store investeringer. FMs kapasitet for riksdekkende radio i Norge er sprengt og skal kringkasterne kunne tilby mer innhold, må det skje på nye plattformer. Kapasitetsbegrensningen på FM har preget det norske radiotilbudet – et begrenset antall frekvensplasser gjorde at myndighetene stilte krav til innhold hos alle riksaktører og medførte at mange lokalradioer må dele sendetiden mellom seg.

 

DAB-FM
Selv om radiomottakerne har både DAB og FM er dobbeltdistribusjon svært kostbart i et langstrakt og kupert terreng som Norge. Illustrasjon: Jeanette Torvmark Tinholt / Kreere AS

 

Digitalisering åpner for mer plass og gir radiobransjen mulighet til å sende mer innhold gjennom flere kanaler. Myndighetene har derfor lagt til rette for en overgang til DAB som ryggraden i distribusjonen av radio. Radiobransjen gjennomfører det digitalt radioskifte for å kunne konkurrere med andre medietilbud.

Både FM- og DAB-nettene bygges ut og eies av Norkring (Telenor). Kringkasterne leier de ulike nettene av Norkring. Den samlede leiekostnaden for dagens to nasjonale DAB-nett er lik den samlede leiekostnaden for dagens fem nasjonale FM-nett. Forskjellen er at DAB-nettene kan distribuere inntil 40 kanaler sammenlignet med fem via FM.

Les mer om kostnadene ved DAB-nettene i Norge på Radio.no.