«Vi trenger ikke å slukke FM»

facebooktwitterlinkedinmail

Fakta: Skulle man fortsatt på FM ville det krevd investeringer til vedlikehold og oppgradering som ville overgått investeringene i de nye DAB-nettene.

Norge er et land med utfordrende topografi. For å oppnå den dekningen man ønsker kreves det mange sendere. Hvis FM og DAB skulle levd side om side i enda flere år vil det blitt kostbart og begrenset kringkasternes muligheter til å lage innhold.

Dobbeltdistribusjon er svært kostbart i et langstrakt og kupert terreng som i Norge. Store deler av dagens FM-nett nærmer seg dessuten slutten av sin tekniske levetid.

Slukking skaper en forutsigbar overgang for forbrukere og lyttere og det er ansett som uheldig fortsette med to kringkastingsteknologier i uoverskuelig fremtid, også av hensyn til disse. Dette har henvist til som viktige hensyn fra norske forbrukermyndigheter.

Norge har sendernett som er minst like omfattende som sendernettene i for eksempel Storbritannia. Forskjellen er at i Norge er det kun 5 millioner mennesker som disse nettene skal betjene, sett opp mot 60 millioner i Storbritannia. Andre land kan klare seg med langt mindre sendernett, for eksempel Danmark. Disse forholdene gjør at norsk radiobransje har langt dårligere økonomisk evne til å tåle en lang periode med dobbeltdistribusjon (både analoge og digitale sendinger) enn land vi kan sammenligne oss med.

Muligheten til å slukke FM-sendingene ved at myndighetenes slukkekrav ble innfridd, som gjorde at kringkasterne kunne forplikte seg til de langsiktige leieavtalene om DAB i 2012. Uten en langsiktige leieavtale ville ingen kunne forsvart en investering på 1 milliard i nye kringkastingsnett.

DAB-FM
Selv om radiomottakerne har både DAB og FM er dobbeltdistribusjon svært kostbart i et langstrakt og kupert terreng som Norge. Illustrasjon: Jeanette Torvmark Tinholt / Kreere AS

 

Store deler av dagens FM-nett nærmer seg dessuten slutten av sin tekniske levetid. Skulle man fortsatt på FM ville det krevd investeringer til vedlikehold og oppgradering som ville overgått investeringene i de nye DAB-nettene.