«Sverige har sagt nei til DAB»

facebooktwitterlinkedinmail

Fakta: Sverige har vedtatt å sette en videre implementering av DAB på is i påvente av utviklingen i land som Norge. Alle store svenske radiokringkastere står samlet bak ønsket om en digitalisering.

 

 

Sveriges flagg
Foto: Wikimedia Commons

Den svenske regjeringen utredet i 2014 en overgang fra FM til DAB med 2022 som et mulig slukketidspunkt. Høsten 2014  ble det lagt frem en plan utarbeidet mellom radiobransjen og andre berørte parter på oppdrag av staten. Denne planen fra «Digitalradiosamordningen» baserte seg i stor grad på at teknologiskiftet skulle gjennomføres på tilsvarende måte som i Norge.

Etter høringsrunden våren 2015, der hoveddelen av høringsinstansene var positive til forslaget, og andre var sterkt imot, og etter en kritisk rapport fra Riksrevisionen, besluttet regeringen å avvente spørsmålet.

Riksrevisjonen pekte blant annet på flere uavklarte spørsmål knyttet til overgangen.

Svenske kommersielle radiokanaler hadde før beslutningen fått konsesjon om å sende 21 riksdekkende kanaler på DAB. Trolig vil oppstarten av disse måtte vente til Sveriges Radio får et klarsignal til å bygge DAB-nett.

Sveriges beslutning går på tvers av den europeiske kringkastingsunionens (EBU) anbefalinger om digital teknologi og skiller seg fra andre europeiske beslutninger. Mange land planlegger med noe ulik tilnærminger, digitalisere radiosendingene basert på digital distribusjon. Tyskland, Storbritannia, Nederland, Danmark, Belgia, Sveits, Italia og Polen er blant landene som satser på DAB som fremtidens hoveddistribusjonsplattform.

Les mer om situasjonen i Sverige her.