«Sverige sier nei til DAB»

facebooktwitterlinkedinmail

Sverige har vedtatt å sette en videre implementering av DAB på is i påvente av utviklingen i land som Norge. Store svenske radiokringkastere står samlet bak ønsket om en digitalisering.

 

Den svenske regjeringen utredet i 2014 en overgang fra FM til DAB med 2022 som et mulig slukketidspunkt. Høsten 2014 ble det lagt frem en plan utarbeidet mellom radiobransjen og andre berørte parter på oppdrag fra Kulturdepartementet. Planen fra Digitalradiosamordningen baserte seg i stor grad på at teknologiskiftet skulle gjennomføres på tilsvarende måte som i Norge.

Etter høringsrunden våren 2015, der majoriteten av høringsinstansene var positive til forslaget og andre var sterkt imot, og etter en kritisk rapport fra Riksrevisjonen, besluttet regjeringen å avvente spørsmålet. Årsaken var at overgangen var forbundet med for mange uklarheter.

Kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnke uttalte da følgende: – Som med många politiska beslut, särskilt inom områden där tekniken är under ständig utveckling, kan det finnas anledning att senare ompröva frågan om digitalisering av marknätet för radio­sändningar. Regeringen kommer att följa utvecklingen i bland annat Norge.

Les mer i Journalisten.se

DAB-konsesjoner tildelt kommersiell radio i 2014

I 2014 ble det gitt tillatelse for private kringkastere å kringkaste 21 kanaler i et DAB-nett. De private kringkasterne har tidligere uttalt at de ønsket å vente på regjeringens beslutninger for den svenske radioen.

I juni 2017 la Post- och telestyrelsen fram en ny frekvensplan for analog, kommersiell radio i forbindelse med ny konsesjonsperiode neste år. De tre nasjonale FM nettene er nå tildelt.Lisensene er gyldige i 8 år, og gjelder fra 2018. Det skjedde gjennom en lukket budrunde høsten 2017, de tre som vant konsesjonene til sammen betaler en lisensavgift på drøyt 916 millioner SEK til sammen for sendetillatelsen.

Sveriges Radio sender i dag en rekke kanaler i DAB-nettverket som når rundt 35 prosent av befolkningen. I følge Sverige Radio er dette fortsatt referert til som forsøk, selv om de har pågått i lang tid.