«Sverige har sagt nei til DAB»

facebooktwitterlinkedinmail

Fakta: Sverige har vedtatt å sette en videre implementering av DAB på is i påvente av utviklingen i land som Norge. Alle store svenske radiokringkastere står samlet bak ønsket om en digitalisering.

 

 

Sveriges flagg
Foto: Wikimedia Commons

Den svenske regjeringen utredet i 2014 en overgang fra FM til DAB med 2022 som et mulig slukketidspunkt. Høsten 2014  ble det lagt frem en plan utarbeidet mellom radiobransjen og andre berørte parter på oppdrag fra Kulturdepartementet. Planen fra Digitalradiosamordningen baserte seg i stor grad på at teknologiskiftet skulle gjennomføres på tilsvarende måte som i Norge.

Etter høringsrunden våren 2015, der majoriteten av høringsinstansene var positive til forslaget og andre var sterkt imot, og etter en kritisk rapport fra Riksrevisionen, besluttet regjeringen å avvente spørsmålet.

Kultur- og demokratiminister Alica Bah Kuhnke uttalte da følgende: – Som med många politiska beslut, särskilt inom områden där tekniken är under ständig utveckling, kan det finnas anledning att senare ompröva frågan om digitalisering av marknätet för radio­sändningar. Regeringen kommer att följa utvecklingen i bland annat Norge.

Sveriges beslutning går på tvers av den europeiske kringkastingsunionens (EBU) vurderinger rundt DAB og digital radio og skiller seg fra andre europeiske beslutninger. Mange land planlegger med noe ulik tilnærminger, digitalisere radiosendingene basert på digital distribusjon. Tyskland, Storbritannia, Nederland, Danmark, Belgia, Sveits, Italia og Polen er blant landene som satser på DAB som fremtidens hoved-distribusjonsplattform.

DAB-konsesjoner tildelt kommersiell radio i 2014

Svenske kommersielle radiokanaler fikk i 2014 konsesjon for å sende 21 riksdekkende kanaler på DAB. Trolig vil oppstarten av disse måtte vente til Sveriges Radio får et klarsignal til å bygge DAB-nett. 35 % av Sveriges befolkning kan høre radio via DAB i dag.

I juni 2017 la Post- och telestyrelsen fram en ny frekvensplan for analog, kommersiell radio i forbindelse med ny konsesjonsperiode neste år. Målet med planen er å få tre riksdekkende FM-nett for kommersiell radio. Alle kringkasterne uttaler seg kritisk til de foreslåtte endringene. Hovedinnvendingen fra Bauer, NRJ og MTG er at de vil få en befolkningsdekning på 70-75 prosent, noe de mener er for lavt. Les mer

Les mer om Sveriges Radios vurdering av DAB og digital radio her.