«Radiokanalene innfører DAB for å spare penger»

facebooktwitterlinkedinmail

Fakta: Radiokanalene innfører DAB for å øke tilbudet til publikum. Kostnadene for å sende på DAB-nett er den samme som for dagens nasjonale FM-nett.

FMs kapasitet er for lengst sprengt og skal kringkasterne kunne tilby mer innhold, må det skje på nye plattformer. Kapasitetsbegrensingen på FM preger også det norske radiotilbudet – et begrenset antall frekvensplasser gjør at myndighetene stiller krav til innhold hos alle riksaktører og medfører at mange lokalradioer må dele sendetiden mellom seg.

Håndholdt
Illustrasjon: Jeanette Torvmark Tinholt / Kreere AS

Digitalisering åpner for mer plass og gir radiobransjen mulighet til å sende mer innhold gjennom flere kanaler. Myndighetene har derfor lagt til rette for en overgang til DAB som ryggraden i distribusjonen av radio. Radiobransjen gjennomfører det digitalt radioskifte for å kunne konkurrere med andre mediatilbud. Dette gir radio mulighet til å videreføre de grunnleggende egenskapene som er skapt gjennom kringkastingens tilgjengelighet, ubegrensede kapasitet og frie tilgang.

Overgangen til DAB sikrer at radio også i fremtiden vil forbli gratis å bruke uansett hvor man lytter og hvor mye man lytter.

Investeringene i dagens DAB-nett ble gjort etter vedtaket om å digitalisere radio og slukke FM ble gjort med stort flertall i Stortinget 2011. Både FM- og DAB-nettene bygges ut og eies av Norkring (Telenor). Kringkasterne leier de ulike nettene av Norkring. Den samlede leiekostnaden for dagens to nasjonale DAB-nett er lik den samlede leiekostnaden for dagens fem nasjonale FM-nett. Forskjellen er at DAB-nettene kan distribuere inntil 40 kanaler (25 i dag) sammenlignet med fem via FM.

Les mer om kostnadene ved DAB-nettene i Norge på Radio.no.