«Politikerne har tvunget frem et teknologivalg»

facebooktwitterlinkedinmail

Fakta: Valget av digital teknologi som erstatning for FM er ikke besluttet av myndighetene. Politikerne har tilrettelagt for en overgang ønsket av de norske radioaktørene.

Helt siden 1996 har valget av teknologi vært opp til kringkasterne selv. Politikerne har tilrettelagt overgangen og satt forutsetningene for avvikling av FM. P4, NRK, Kanal 24 (forgjengeren til Radio Norge) og Lokalradioforbundet, utgjorde en arbeidsgruppe ledet av Medietilsynet som valgte teknologi i en felles utredning fra 2005. Dette skrev gruppen i sin oppsummering:

Digitalradio i Norge rapport
Faksimile av bransjerapporten ”Digitalradio i Norge” fra 2005.

”Arbeidsgruppen har undersøkt alle de mer kjente standarder og teknologier, i lys av utviklingen siden DAB (Digital Audio Broadcasting) ble innført. Arbeidsgruppen konkluderer med at DAB klart vil være den mest fleksible og økonomiske hovedplattformen for digitalradio i Norge. Det er videre kun kringkasting over bakkesendernett som kan gi universell og fri tilgjengelighet og full mobil dekning. Andre plattformer vil komplettere DAB og sammen utgjøre digital radiodistribusjon.”

Stortingsmelding nr 8 i 2011 slo fast at radioen i Norge skal digitaliseres. Valg av teknologi ble fremdeles overlatt til kringkasterne, men meldingen la til rette for overgangen fra analog til digital radio ved å sette 5 krav til de digitale plattformene som måtte innfris før de nasjonale FM-nettene kunne slukkes.

Pr april 2016 har 19 land regulære DAB-sendinger, 22 land har prøvesendinger eller planer for dette og ytterligere 8 land har vist betydelig interesser for å ta standarden i bruk. Se oversikt hos World DAB.

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) anbefaler DAB som den digitale kringkastingsteknologien for sine medlemmer, EBU R138. EBU har oppsummert status for digitaliseringen av radio i Europa i denne rapporten.