«FM-slukkingen omfatter alle lokalradioene»

facebooktwitterlinkedinmail

Fakta: Det store flertallet av lokalradioer får fortsette å sende på FM-båndet etter nasjonal FM-slukking. Det er kun kommersielle storbyradioer som må slukke samtidig med rikskanalene.

 

Sommeren 2015 behandlet Stortinget meldingen om lokalradio, som setter rammene for lokalradios fremtid . Denne innebærer en en rekke tiltak, blant annet forlengelse av FM-konsesjoner:

 • Forlengelse av analoge lokalradiokonsesjoner i fem år, uten konkurranse fra evt nye aktører.
 • Omfattende liberalisering av rammevilkårene for analoge lokalradiokonsesjonærer.
 • Tiltak som sikrer at mindre ikke-kommersielle lokalradioer skal få tilgang til DAB-nettene der hvor det eventuelt er kamp om kapasiteten.
 • En økonomiske støtteordning for å fremme digitaliseringen av lokalradiosektoren.

Mer enn 200 lokalradioer vil i praksis få forlenget sine FM-konsesjoner etter 2017. Kommersielle lokalradioer i større byer må slukke FM-sendinger samtidig med nasjonale radiosendinger. Da vedtaket ble fattet var 22 av 23 berørte kommersielle storbyradioer registrert med DAB-sendinger.

Digitalisering medfører en liberalisering av rammevilkårene for lokalradio:

 • Alle som ønsker å lage radio får plass i nettene.
 • Større konsesjonsområder. Landet er delt i 37 regioner sammenlignet med 141 på FM.
 • Lengre konsesjonsperioder. Fra 7 til 17 år.
 • 24/7 kanaler til alle som ønsker det.
 • Ingen innholdskrav.
 • Ingen konsesjonsavgifter.
 • Ingen samsendingsbegrensninger.
 • Tunge konsesjonsprosesser er byttet ut med en enkel registreringsordning.

Se den komplette listen over hvilke kanaler som slukker og hvilke kanaler som får forlenget konsesjon når FM-slukkingen skjer region for region i 2017:
Slukkeregion 1 (Nordland)
Slukkeregion 2 (Trøndelag og Møre og Romsdal)
Slukkeregion 3 (Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland)
Slukkeregion 4 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene)
Slukkeregion 5 (Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus)
Slukkeregion 6 (Troms og Finnmark)

 

Lokalradio
Foto: Shutterstock