«Norge er alene om DAB»

facebooktwitterlinkedinmail

Mer enn 40 land har bygd ut eller bygger ut DAB, men Norge er første land som har vedtatt å slukke FM.

Mange land i Europa satser på DAB som digital kringkastingsteknologi for radio, og flere land har uttalte planer om utfasing av FM.

Norge slukker FM først

Norge er det første landet som slukker de nasjonale FM-sendingene, men i desember 2017 vil også den nord-italienske regionen Syd Tyrol gjennomføre den første av flere FM-slukkinger. Digital radio og DAB+ overtar distribusjonen av radio.

Også i Sveits er det nå gitt grønt lys for slukking av FM-nettet. Vedtaket, som ble gjort 25.oktober 2017, legger tilrette for en overgang til DAB+, skriver sveitsiske medie-myndigheter Ofcom i sin pressemelding. Vedtaket bekrefter den tidligere vedtatte planen om en sveitsisk FM-slukking mellom 2020-2024, og tilsier at DAB + vil bli hoved-distribusjon for radio fra og med 2020.

Danmark la om til DAB+

I Danmark ble det våren 2017 lansert en større informasjonskampanje om digital radio, initiert av Slots- og Kulturrstyrelsen. Kampanjen skal informere om overgangen fra DAB til  DAB+ i de danske kringkastingsnettene. Den bygger på den politiske medieavtalen for 2015-2018, som setter rammene for mediepolitikken i Danmark. Avgjørelsen om å skru av FM-sendingene vil bli fattet politisk når 50 prosent av radiolyttingen i Danmark er digital. FM vil kunne bli slått av tidligst to år etter at det er konstatert at 50 prosent av lyttingen er digital. 

Den britiske radiobransjen har forpliktet seg til en digital fremtid og jobber mot et digitalt radioskifte der blant annet DAB overtar for FM i kringkastingsnettene. Britiske myndigheters krav for å kunne slukke FM, er at digital lytting overstiger 50 prosent av alle lyttertimer og at lokale og kommersielle DAB-nett når samme dekningsgrad som FM-nettene. Status for innfrielse av disse kravene finnes her. 

Europeisk sammenslutning for digital radio

Mer enn 300 radiostasjoner i Europa er i dag med i et digitalradio-samarbeid, The European Digital Radio Allianse (EDRA). Bauer Media har ledervervet i gruppen, som representerer både statseide og private radiokanaler, samt EBU.

Tyskland tok sammen med Storbritannia i 2015 et initiativ for en raskere implementering av DAB som fremtidig radioteknologi i Europa. Den europeiske kringkastingsunionen Den Europeiske kringkastingsunionen kartlegger fortløpende implementeringen av DAB-teknologien og har oppsummert status for digitaliseringen av radio i Europa i denne rapporten.

Pr november 2017 hadde 23 land regulære DAB-sendinger, 26 land har prøvesendinger eller planer for dette og ytterligere 10 land har vist betydelig interesse for å ta i bruk DAB/DAB+. Dette er tall i endring, se oppdatert oversikt hos World DAB.  Se oppdatert oversikt hos World DAB.

EBU_kart
Digitalradio i Europa: EBUs digitalradiorapport 2016