«Norge er alene om DAB»

facebooktwitterlinkedinmail

Fakta: Mer enn 40 land har bygd ut eller bygger ut DAB. Norge er første land som har vedtatt å slukke FM. Flere land har tilsvarende planer.

Mange land i Europa satser på DAB som digital kringkastingsteknologi for radio, og flere land har uttalte planer om utfasing av FM.

Norge slukker FM først

Norge er det første landet som slukker de nasjonale FM-sendingene, men i desember 2017 vil også den nord-italienske regionen Syd Tyrol gjennomføre den første av flere FM-slukkinger. Digital radio og DAB+ overtar distribusjonen av radio.

Også i Sveits er det nå gitt grønt lys for slukking av FM-nettet. Vedtaket, som ble gjort 25.oktober 2017, legger tilrette for en overgang til DAB+, skriver sveitsiske medie-myndigheter Ofcom i sin pressemelding. Vedtaket bekrefter den tidligere vedtatte planen om en sveitsisk FM-slukking mellom 2020-2024, og tilsier at DAB + vil bli hoved-distribusjon for radio fra og med 2020.

Danmark la om til DAB+

I Danmark ble det våren 2017 lansert en større informasjonskampanje om digital radio, initiert av Slots- og Kulturrstyrelsen. 1. oktober overtok DAB+ i de danske kringkastingsnettene.

Myndigheter i Storbritannia og Danmark har vedtatt nasjonale planer for digitalisering av radiomediet med en forespeilet slukking av FM-sendinger.

Europeisk sammenslutning for digital radio

Mer enn 300 radiostasjoner i Europa er i dag med i et digitalradio-samarbeid, The European Digital Radio Allianse (EDRA). Bauer Media har ledervervet i gruppen, som representerer både statseide og private radiokanaler, samt EBU.

Tyskland har sammen med Storbritannia tatt et initiativ for en raskere implementering av DAB som fremtidig radioteknologi. Den europeiske kringkastingsunionen EBU kartlegger fortløpende implementeringen av DAB-teknologien og har oppsummert status for digitaliseringen av radio i Europa i denne rapporten.

Pr april 2016 hadde 19 land regulære DAB-sendinger, 22 land har prøvesendinger eller planer for dette og ytterligere 8 land har vist betydelig interesser for å ta standarden i bruk. Dette er tall i endring, og som juli 2017 omfatter langt flere land. Se oppdatert oversikt hos World DAB.

EBU_kart
Digitalradio i Europa: EBUs digitalradiorapport 2016