«Norge er alene om DAB»

facebooktwitterlinkedinmail

Fakta: 41 land har bygd ut eller bygger ut DAB. Norge er første land som har vedtatt å slukke FM. Flere land har tilsvarende planer.

Mange land i Europa satser på DAB som digital kringkastingsteknologi for radio, og flere land har uttalte planer om utfasing av FM.

Som en konsekvens av dette har mer enn 300 radiostasjoner i Europa formet en digitalradio allianse, The European Digital Radio Allianse (EDRA). BBC har ledervervet i gruppen, som representerer både stateeide og private radiokanaler 13 europeiske land.

Norge er det første landet som slukker de nasjonale FM-sendingene. Myndigheter i Storbritannia og Danmark har vedtatt nasjonale planer for digitalisering av radiomediet med slukking av FM-sendinger som konsekvens. En myndighetsstyrt arbeidsgruppe i Sveits legger opp til slukking mellom 2020 og 2024.

Tyskland har sammen med Storbritannia tatt et initiativ for en raskere implementering av DAB som fremtidig radioteknologi. EBU kartlegger fortløpende implementeringen av DAB-teknologien og har oppsummert status for digitaliseringen av radio i Europa i denne rapporten.

EBU_kart
Digitalradio i Europa: EBUs digitalradiorapport 2016

Pr april 2016 har 19 land regulære DAB-sendinger, 22 land har prøvesendinger eller planer for dette og ytterligere 8 land har vist betydelig interesser for å ta standarden i bruk. Se oversikt hos World DAB.