«20 millioner FM-radioer må kastes»

facebooktwitterlinkedinmail

FM-radioer kan fortsatt brukes selv om radiomediet digitaliseres, forutsatt at man kobler til en adapter. Adapter gjør FM-radioen i stand til å ta inn DAB+-signaler.

 

radio i søpla
Radio må ikke kastes, men leveres til retur.  Illustrasjon: Jeanette Torvmark Tinholt / Kreere AS

Det finnes ikke tall som kan bekrefte at 20 millioner radioer må kastes. Undersøkelsen som kartlegger radioinnehavet, og som er basert på hva nordmenn selv oppgir å bruke av FM-radioer, anslår at omlag 5,5 millioner FM-radioer er berørt av slukkingen (Kantar Media, uke 35-37 2017) (mobil med FM-radio er ikke medberegnet). Tallet tar ikke høyde for hvor mange som planlegger å gjenbruke FM-radioen sin.

De aller fleste FM-radioer kan i praksis oppgraderes med en adapter. Radioer med inngang for ekstern lydkilde på baksiden indikerer at radioen kan oppgraderes – se etter uttak som kalles aux eller line-in.

Adaptere kan for eksempel brukes til antikvariske radioer og samleobjekter, eller på større stereoanlegg med innebygget radiomodul. Mange ønsker også å bruke adapter

Materialene brukes på nytt

Overflødige radioer skal, som alt annet EE-utstyr, leveres til retur og ikke kastes i søpla. Radioer er med andre ord fornybare ressurser som vil komme andre til gode.

Om lag 99 prosent av materialene i en radio kan brukes på nytt når radioen blir levert til retur, i følge returbransjeselskapet Loop. 90 prosent av bestanddelene bli gjenvunnet til nye materialer, mens 9 prosent går til energigjenvinning. Innlevering sørger også for at man tar hånd om mulige miljøgifter på en forsvarlig måte, slik at dette ikke kommer ut i miljøet.

Gamle radioer utgjør årlig et lite volum av alt innsamlet elektronisk og elektrisk avfall, men det er vanskelig å spesifisere nøyaktig hvor mange radioer som leveres inn. Årsaken er at radioer registreres i samlekategorien Annet lyd og billedutstyr, som også inneholder produkter som videomaskiner, fotoapparater, musikkinstrumenter og mikrofoner. Denne kategorien utgjorde i 2015 3,8 % av det som ble samlet inn. Annet lyd og billedutstyr, fjernsynsapparater, datamonitorer, databehandlingsutstyr, telekommunikasjonsutstyr og kontorutstyr omlag 39 % av alt innsamlet EE-avfall samme år.

Slik behandles materialene

Kommuner og forhandlere har forøvrig mottaksplikt, og som forbruker kan du levere EE-avfallet gratis. Etter at EE-avfallet er levert til direkte til gjenvinningsstasjonen, eller via en forhandler, fraktes det til nærmeste mottaksanlegg med trailer. Det finnes mange slike mottaksanlegg i Norge. Etter at materialene har blitt grovsortert, sendes de videre. Hvor de sendes avhenger av hvilken prosess de skal igjennom, her kan vi skille mellom miljøsanering og videreforedling. Metallet sendes til smelteverk i Norge eller Sverige. Plasten går enten til energiutnyttelse eller til materialgjenvinning. Plasten som inneholder bromerte flammehemmere, blir destruert i Norge, det vil si at den blir brent ved svært høy temperatur. Kretskortene blir sendt videre til anlegg i Sverige, hvor de tar ut gull og palladium.

Radioer er fornybare ressurser med høy grad av materialgjenvinning. Det er viktig at radioer og annen elektronikk leveres forsvarlig og ikke kastes i avfallet.

Norge har et godt mottaksapparat for elektrisk og elektronisk avfall og gjenvinningssystemet er blant de beste i verden.

Innsamlet EE-avfall per fylke, kommune og produktgruppe samt fordeling på kilder. 2. halvår 2015