«20 millioner FM-radioer må kastes»

facebooktwitterlinkedinmail

Fakta:

FM-radioer kan fortsatt brukes etter radiodigitaliseringen, dersom de oppgraderes med et adapter. Adapter gjør at radioen kan ta inn DAB+-signaler.

 

radio i søpla
Radio må ikke kastes, men leveres til retur.  Illustrasjon: Jeanette Torvmark Tinholt / Kreere AS

De fleste radioer kan i praksis oppgraderes med en adapter. Sjekk om radioen har en inngang for ekstern lydkilde på baksiden – se etter uttak som kalles aux eller line-in. 

Adaptere passer særlig godt til antikvariske radioer og samleobjekter eller på større stereoanlegg med innebygget radiomodul.

Gjenvinning

Radioer er fornybare ressurser med høy grad av materialgjenvinning. Det er viktig at radioer og annen elektronikk leveres forsvarlig og ikke kastes i avfallet.

Om lag 99 prosent av materialene i en radio kan brukes på nytt når radioen blir gjenvunnet, i følge returbransjeselskapet Loop.

Når apparatene leveres vil 90 prosent av bestanddelene bli gjenvunnet til nye materialer, mens 9 prosent går til energigjenvinning. Det betyr at 99 prosent av produktene gjenvinnes.

Innlevering sørger også for at man tar hånd om mulige miljøgifter på en forsvarlig måte, slik at dette ikke kommer ut i miljøet.

Gamle radioer utgjør årlig et lite volum av alt innsamlet elektronisk og elektrisk avfall. Mindre enn 3,8 % av det som ble samlet inn i 2015 var radio. Til sammenligning utgjorde annet lyd og billedutstyr, fjernsynsapparater, datamonitorer, databehandlingsutstyr, telekommunikasjonsutstyr og kontorutstyr omlag 39 % av alt innsamlet EE-avfall.

Norge har et godt mottaksapparat for elektrisk og elektronisk avfall og gjenvinningssystemet er blant de beste i verden.

Radioer registreres i samlekategorien Annet lyd og billedutstyr, som også inneholder videomaskiner, fotoapparater, musikkinstrumenter og mikrofoner. EE Registret: Innsamlet EE-avfall per fylke, kommune og produktgruppe samt fordeling på kilder. 2. halvår 2015

 

Omlag 8,1 mill FM-radioer berørt

Kantar Gallup har gjennom Digitalradioundersøkelsen, i flere år kartlagt hvor mange radioer nordmenn har i sin husstand. I tredje kvartal 2016 oppgis det at omlag 8,1 millioner radioer er berørt av slukkingen (mobil med FM-radio er ikke medberegnet). Tallet tar ikke høyde for hvor mange som ønsker å gjenbruke radio.

7 av 10 husstander har i følge den samme undersøkelsen minst en DAB radio.