Hvorfor Dabmytene.no?

 

Overgangen fra analog til digital radio er et stort teknologiskifte som berør nesten alle nordmenn. Hver dag lytter ca 7 av 10 nordmenn til en eller flere radiokanaler. For at radiolyttere skal være godt forberedt når FM-sendingene fra nasjonale kanaler og kommersielle storbykanaler stenger neste år, er det avgjørende at folk får nødvendig og riktig informasjon. Det har etablert seg en rekke myter om teknologiskiftet og overgangen til DAB, denne siden er etablert for å vise hvilke vurderinger og vedtak som ligger til grunn av for overgangen.

Digitalradio Norge (som står bak denne siden og Radio.no) representerer de tre stor kringkasterne i Norge (NRK, P4 Gruppen og Bauer Media). Digitalradio Norge har som oppdrag å koordinere og gjennomføre store deler av informasjonsarbeidet knyttet til det digitale radioskiftet på vegne av radiokanalene.

 

DABmytene.no:

Ansvarlig redaktør, Ole Jørgen Torvmark.

Webredaktør, Tommy Gaustad.