«Overgangen til DAB har aldri vært utredet»

facebooktwitterlinkedinmail

Fakta: Kulturdepartementet har utarbeidet tre stortingsmeldinger om digitalisering av radiomediet over en lang periode.

 

Ni kulturministre og fire kringkastingssjefer har hatt overgangen til digitalradio på sin agenda. Stortinget har drøftet saken ved flere anledninger. Medietilsynet ledet i 2005 en arbeidsgruppe som arbeidet i ett år med rapporten «Digitalradio i Norge». Denne gruppen, med hele radiobransjen representert, endte opp med å anbefale en overgang til digital radio og kringkasternes valg av teknologi var DAB.

Vedtaket om å digitalisere radioen ble fattet av Stortinget 11. mai 2011 med bredt flertall på Stortinget. Til grunn for avgjørelsen lå Stortingsmelding nr 8. Kun Frp stemte mot.

Medietilsynet utarbeidet deretter seks statusrapporter om prosjektet for å verifisere i hvilken grad kravene til FM-slukking ble fulgt. Kravene er dokumentert av Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Nkom har levert en rapport som godkjente dekningen i de to nasjonale DAB-nettene (se lenker til rapportene nedenfor). I tillegg har kringkasterne fysisk og systematisk målt nettene over hele landet for å sikre god dekning for alle sine lyttere.

Stortinget
Stortinget har mottatt tre stortingsmeldinger om digitalradio i Norge. Foto: gcardinal / Wikimedia Commons

Utredningen «Digital sårbarhet – sikkert samfunn» (NOU 2015:13) ble leverte til Justis- og beredskapsdepartementet 30. november 2015. I denne rapporten reflekteres det rundt hva det vil si for Norge å være først med å ta i bruk digitale tjenester. Utvalget bak utredningen mener det å være langt fremme med digitalisering gir samfunnet store moderniserings- og effektiviseringsgevinster, men at man også da må erkjenne at man mangler eksempler fra andre land å lene seg på. Slik er det også når radiobransjen i 2017 fullfører det digitale radioskiftet i Norge.

Rapporter: