«DAB har dårlig dekning»

facebooktwitterlinkedinmail

Fakta: DAB-nettet har i dag en befolkningsdekning som tilsvarer dekningen i FM-nettet. Dekningsgraden er bekreftet til å være 99,7 prosent for NRKs nett. DAB-nettet for kommersielle radiokanaler dekker over 92% av befolkningen (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet).

Da DAB-nettene ble bygget ut ble det stilt krav til dekningsgraden. NRKs nett måtte ha en befolkningsdekning tilsvarende dekningen fra det største FM-nettet til NRK (99,5 %) og kommersiell radio måtte ha en befolkningsdekning tilsvarende størrelsen på det største FM-nettet (90%).  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kom har i en egen rapport konkludert med at kravene til dekning er oppfylt.

Dagens DAB-dekning er på et høyere nivå enn myndighetenes krav og er nå bekreftet til å være på hhv 99,7 prosent og 92,8 prosent. Dekningsgraden er bekreftet av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

Kringkasterne har itillegg lagt ned et betydelig målearbeid for å kontrollere dekningen, og gjør i 2017 et justeringsarbeid som øker dekningen utover dette nivået.

Dekning og mottak

Kringkasterne har mottatt mange spørsmål om DAB-dekningen, både fra privatpersoner og organisasjoner. Alle spørsmål har blitt fulgt opp, og områdene er sjekket enten gjennom fysisk måling eller mot erfaring fra tidligere målinger, som er reflektert i dekningskartene på radio.no.

Mange spørsmål har vist seg å komme fra områder med bekreftet god dekning. I slike tilfeller har det vært nødvendig å se på flere forhold, som også innbefatter mottaket. En bilantenne kan være vanskelig å montere dersom man ikke har erfaring med dette, hvis monteringen gjøres feil vil kvaliteten på mottaket bli vesentlig forringet. Dette har skapt utfordringer for flere. Flere dekningsklager har også hatt opphav i at lytterne forsøkte å høre på kanaler som ikke sender i området. Flere lyttere har klaget på manglende DAB i tunnel. Alle veitunneler med FM-kringkasting får DAB-sendere, i tillegg bygger Vegvesenet ut DAB i nye tunneler over 500 meter. Tunnelene er under utbygging.

Et fåtall av klagene har avdekket områder med behov for forsterket dekning. I slike tilfeller vurderes nye tiltak.

DAB og FM forskjellige teknologier og sendernett, det tilsier at man enkelt steder kan oppleve å kunne motta FM og DAB-dekning, og motsatt.

 

Dekningskart
«Basisdekning» indikerer hvor det er bilmottak i NRKs nett i følge dekningskartet på Radio.no.

På dekningskartet på Radio.no har man oppgitt dekningen i tre ulike nivåer:

  • ”Svært godt mottak” (iht GE06 RPC5).
  • ”God mottak” (iht GE 06 RPC4).
  • ”Basisdekning” (med utvendig antenne).

Alle veitunneler med FM-dekning skal også få DAB-dekning, i tillegg blir det DAB i nye tunneler over 500 meter og med en viss trafikkmengde.

Informasjon om den enkelte tunnel finnes på Radio.no og på vegnett.no. DAB gir flere kanaler i tunnelene, slik at alle kanaler som er tilgjengelig på utsiden av tunnelen også er tilgjengelige inne i tunellen. Tunnelsikkerheten forbedres samtidig ved at DAB-teknologien gjør det mulig med direkte innsnakk via alle radiokanaler dersom bilister behøver varsling om en nødsituasjon. I dag er det et varierende tilbud på FM-båndet i tunnelene. Les mer hos Statens Vegvesen.