«DAB har dårlig dekning»

facebooktwitterlinkedinmail

DAB-nettet har i dag en befolkningsdekning som tilsvarer dekningen i FM-nettet. Dekningsgraden er bekreftet til å være 99,7 prosent for NRKs nett. DAB-nettet for kommersielle radiokanaler dekker over 92% av befolkningen, i følge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Da DAB-nettene ble bygget ut ble det stilt krav til dekningsgraden. NRKs nett måtte ha en befolkningsdekning tilsvarende dekningen fra det største FM-nettet til NRK (99,5 %) og kommersiell radio måtte ha en befolkningsdekning tilsvarende størrelsen på det største FM-nettet (90%).  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har i en egen rapport konkludert med at kravene til dekning er oppfylt.

Kulturdepartementet (KUD) ba i 2016 Samferdselsdepartementet (SD) om bistand fra Nkom til å foreta en ny vurdering av dekningen til NRKs DAB-nett sammenliknet med NRK P1 i FM stereo og samtidig foreta en vurdering av NRKs DAB-nett sammenliknet med FM mono. Nkom har beregnet og vurdert at befolkningsdekningen på NRKs DAB-nett som følge av nye sendere høsten 2016 økte med ca. 0,2 prosentpoeng. Nkoms samlede vurdering (basert på rapporten fra 2015 og beregninger med oppdatert sendernett) tilsvarer en befolkningsdekning for NRKs DAB-nett på anslagsvis 99.7 %. NRK gjør i 2017 et justeringsarbeid som øker dekningen utover dette nivået.

Nkoms beregninger og vurderinger fra 2016 viser forøvrig at NRK på DAB har en befolkningsdekning omlag som FM mono. FM mono har en beregnet befolkningsdekning på ca. 99,6 % (FM stereo er 98,6 %) (FM mono er beregnet med et signal 6 dB lavere enn FM stereo).

Fysisk måling av dekning

Kringkasterne NRK, P4 og Bauer Media har lagt ned et betydelig målearbeid for å kontrollere dekningen landet over. Hensikten er å kontrollere at radiosignalene er like sterke som man la til grunn ved utbyggingen av sendernettene, men også å kartlegge om det foreligger svakheter som krever utbedringer. Det er kjørt mer enn 45.000 kilometer på norske veier i en periode på mer enn fire år. Vurderinger om justeringer gjøres fortløpende.

Kringkasterne har i hele denne perioden mottatt mange spørsmål om DAB-dekningen, både fra privatpersoner og organisasjoner. Alle spørsmål har blitt fulgt opp, og områdene er sjekket enten gjennom fysisk måling eller mot erfaring fra tidligere målinger. Justeringer som er gjort reflekteres i dekningskartene på radio.no.

 

Dekningskart
«Basisdekning» indikerer hvor det er bilmottak i NRKs nett i følge dekningskartet på Radio.no.

Mottaksproblemer

Mange spørsmål har vist seg å komme fra områder med bekreftet god dekning. I slike tilfeller har det vært nødvendig å se på flere forhold, som også innbefatter mottaket. En bilantenne kan være vanskelig å montere dersom man ikke har erfaring med dette, hvis monteringen gjøres feil vil kvaliteten på mottaket bli vesentlig forringet. Flere dekningsklager har også hatt opphav i at lytterne forsøkte å høre på kanaler som ikke sender i området. Flere lyttere har også klaget på manglende DAB i tunnel. Et fåtall av klagene har avdekket områder med behov for forsterket dekning. I slike tilfeller vurderes nye tiltak.

DAB og FM forskjellige teknologier og sendernett, det tilsier at man enkelt steder kan oppleve å kunne motta FM og DAB-dekning, og motsatt.

Tunnel

Alle veitunneler med FM-dekning skal også få DAB-dekning, i tillegg blir det DAB i nye tunneler over 500 meter og med en viss trafikkmengde.

Informasjon om den enkelte tunnel finnes på Radio.no og på vegnett.no. DAB gir flere kanaler i tunnelene, slik at alle kanaler som er tilgjengelig på utsiden av tunnelen også er tilgjengelige inne i tunellen. Tunnelsikkerheten forbedres samtidig ved at DAB-teknologien gjør det mulig med direkte innsnakk via alle radiokanaler dersom bilister behøver varsling om en nødsituasjon. I dag er det et varierende tilbud på FM-båndet i tunnelene. Les mer hos Statens Vegvesen.