«DAB betyr dårligere beredskap»

facebooktwitterlinkedinmail

I følge Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) er det digitale radiosystemet mer robust enn det analoge, blant annet på grunn av mer redundans med hensyn til kraftforsyning og mating av signaler.

Sendermast2
DAB-senderne mates direkte og er bedre sikret mot utfall sammenlignet med FM. Foto: Radio.no / Digitalradio Norge

DAB-nettet har betydelige beredskapsmessige fordeler sammenlignet med FM-nettet.

I NRKs del av DAB-nettet er det installert nødstrømsystemer på en større del av nettet enn i FM-nettet, slik at faren for utfall som følge av strømbrudd vil være lavere.

Det er videre installert doble sendere i alle sendepunkt. Senderne mates med signaler til hvert senderpunkt, og man går dermed bort fra systemet der sendere mater hverandre. På den måten begrenser man også skadeomfanget dersom en sender rammes slik at den slås ut.

Alle sendere i NRKs DAB-nett er nå sikret med et backup-system for synkronisering av senderne dersom GPS-signalene skulle falle ut. NRK har også sikret at det eksisterer flere punkter som kan mate DAB-nettet med signaler dersom sendestrømmen fra Marienlyst skulle falle ut.

Det er NRK som har beredskapsansvaret for radio. Forpliktelsen er knyttet til NRK P1, uavhengig av distribusjonsteknologi. NRK skal kunne bringe videre informasjon fra statsmyndighet i kritiske situasjoner, både regionalt og nasjonalt.

DSB

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) gjennomførte i 2012 tilsyn med beredskapsarbeidet i NRK hvor det heter: «Det er også gjennomført analyser og vurderinger knyttet til overgangen fra analog til digital radiodistribusjon som skal skje i 2017. Det digitale systemet er mer robust enn det analoge, blant annet på grunn av mer redundans med hensyn til kraftforsyning og mating av signaler.

Om nettene

FM-nettet var bygget opp av 47 hovedsenderstasjoner og flere hundre mindre sendere. Hovedsenderne ble matet i kjede en rekke mindre omformere og som da er avhengig av at hovedsenderen er oppe. Hovedsenderne har reservekraft, men det har ikke de mindre FM-senderne i omformerkjeden. I alt var det omlag 1830 FM-sendere som måtte til for å få P1, P2 og P3 på lufta (én sender pr kanal i FM). Dersom en hovedsender gikk ned som følge av strømbrudd eller for eksempel lynnedslag som slår ut hovedstasjonen, ville altså hele omformerkjeden miste signalet selv om FM-senderne i kjeden fortsatt hadde krafttilførsel.

Norkring har på oppdrag av NRK bygget opp DAB-nettet på en helt annen måte, for å gjøre det mer robust. I motsetning til FM er alle NRK-kanalene på DAB samlet i en «pakke» og sendes samlet ut fra hver enkelt sender. Alle sendere i hele sendernettet er overvåket til enhver tid, og blir fulgt opp med gode feilrettingsavtaler. Sendere som dekker mer enn 5000 personer har ekstra høy grad av redundans. Disse dekker mer enn 90 % av Norges befolkning og har reservekraft, reservesender, reservemating og reservesynkronisering.

Tunnelsikkerheten forbedres samtidig ved at DAB-teknologien gjør det mulig med direkte innsnakk via alle radiokanaler dersom bilister behøver varsling om en nødsituasjon. )lenke til DAB-mytene)

Se også Kulturdepartementets redegjørelse i Stortingsmelding 24 (2014.2015).