«DAB betyr dårligere beredskap»

facebooktwitterlinkedinmail

Fakta: DAB-nettet har betydelige beredskapsmessige fordeler sammenlignet med FM-nettet. Faren for utfall av sendere i ekstreme situasjoner er sterkt redusert sammenlignet med FM-nettet.

Sendermast2
DAB-senderne mates direkte og er bedre sikret mot utfall sammenlignet med FM. Foto: Radio.no / Digitalradio Norge

Det er NRK som har beredskapsansvaret for radio. NRKs beredskapsforpliktelser er knyttet til radioens P1, uavhengig av distribusjonsteknologi. NRK skal kunne bringe videre informasjon fra statsmyndighet i kritiske situasjoner, både regionalt og nasjonalt.

I NRKs del av DAB-nettet er det installert nødstrømsystemer på en større del av nettet enn i FM-nettet, slik at faren for utfall som følge av strømbrudd vil være lavere. Dette omfatter sendere som dekker flere enn 5000 lyttere.

Det er videre installert doble sendere i alle sendepunkt som dekker flere enn 5000 lyttere. Senderne mates nå med signaler til hvert senderpunkt, og man går dermed bort fra systemet der sendere mater hverandre. På den måten begrenser man også skadeomfanget dersom en sender rammes slik at den slås ut.

Alle sendere i NRKs DAB-nett er nå sikret med et backup-system for synkronisering av senderne dersom GPS-signalene skulle falle ut. NRKs sendinger i DAB-nettet var derfor ikke rammet da deler av GPS-systemet i januar 2016 falt ut. NRK har også sikret at det eksisterer flere punkter som kan mate DAB-nettet med signaler dersom sendestrømmen fra Marienlyst skulle falle ut.

Oppetidskrav

NRK leier i dag et FM-nett fra Norkring med strenge krav til at nettet ikke skal falle ut (oppetidskrav FM: 99,8 %). NRKs nye avtale med Norkring om DAB setter enda strengere krav til distribusjonen (oppetidskrav DAB 99,9 %).

DSB

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte i 2012 tilsyn med beredskapsarbeidet i NRK hvor det heter: «Det er også gjennomført analyser og vurderinger knyttet til overgangen fra analog til digital radiodistribusjon som skal skje i 2017. Det digitale systemet er mer robust enn det analoge, blant annet på grunn av mer redundans med hensyn til kraftforsyning og mating av signaler. Det er DSBs oppfatning at NRK har et tydelig fokus på å sikre at digitaliseringen blir implementert som planlagt og tilrettelegger for en god prosess fram til 2017, slik at perioden med to nett kan begrenses.»

I dag benyttes FM-nettet som lydbærer for Sivilforsvarets tyfonanlegg. Varslingsanlegget vil bli opprettholdt ved hjelp av nødnett når FM slukker. 

Om nettene

FM-nettet er bygget opp av 47 hovedsenderstasjoner og flere hundre mindre sendere. Hovedsenderne mater i kjede en rekke mindre omformere og som da er avhengig av at hovedsenderen er oppe. Hovedsenderne har reservekraft, men det har ikke de mindre FM-senderne i omformerkjeden. I alt er det 1836 FM-sendere som må til for å få P1, P2 og P3 på lufta (én sender pr kanal i FM). Dersom en hovedsender går ned som følge av strømbrudd eller for eksempel lynnedslag som slår ut hovedstasjonen, vil altså hele omformerkjeden miste signalet selv om FM-senderne i kjeden fortsatt har krafttilførsel.

Norkring har på oppdrag av NRK bygget opp DAB-nettet på en helt annen måte, for å gjøre det mer robust. DAB-nettet til NRK består av totalt 762 sendere. I motsetning til FM er alle NRK-kanalene på DAB samlet i en «pakke» og sendes samlet ut fra hver enkelt sender. Alle sendere i hele sendernettet er overvåket til enhver tid, og blir fulgt opp med gode feilrettingsavtaler. Sendere som dekker mer enn 5000 personer har ekstra høy grad av redundans. Disse dekker mer enn 90 % av Norges befolkning og er utstyrt med en rekke dublerte løsninger som reservekraft, reservesender, reservemating og reservesynkronisering.

Tunnelsikkerheten forbedres samtidig ved at DAB-teknologien gjør det mulig med direkte innsnakk via alle radiokanaler dersom bilister behøver varsling om en nødsituasjon. I dag er det et varierende tilbud på FM-båndet i tunnelene.

Se også Kulturdepartementets redegjørelse i Stortingsmelding 24 (2014.2015).