«Det er ikke DAB i tunneler»

facebooktwitterlinkedinmail

Alle veitunneler med FM-dekning får DAB-dekning før FM slukkes, i tillegg blir det DAB i nye tunneler over 500 meter og med en årsdøgntrafikk på 5000.

Dersom man opplever problemer med DAB i tunneler kan det enten skyldes at tunnelen aldri har hatt radio, eller at utbygging av DAB ikke er ferdigstilt. Den pågående utbyggingen skal være ferdig før FM slukkes, i følge Statens Vegvesen som har ansvaret for utbyggingen. Det er også årsaken til at tunnelutbyggingen følger en annen fremdrift enn den øvrige DAB-utbyggingen.

Tunnelsikkerheten forbedres ettersom DAB-teknologien gjør det mulig med direkte innsnakk, dette kan skje via alle radiokanaler når bilister behøver varsling om en nødsituasjon. I følge Vegvesenet muliggjør dette bedre trafikk-informasjon til hver bilist.

Radioskilt i tunnel
Foto: Anne Marit Øksenvåg Johansen / NRK.no

Informasjon om utbyggingen i den enkelte tunnel finnes på dekningskartet på radio.no og på vegnett.no.

For radiolyttere vil overgangen til digital radio gi flere kanaler inne i tunnelene enn man har hatt med FM. Alle kanaler som er tilgjengelig på utsiden av tunnelen er også tilgjengelige inne i tunellen.