«DAB fungerer ikke i tunneler»

facebooktwitterlinkedinmail

Fakta: Utbygging av DAB i tunnelene er ikke ferdigstilt. Den pågående utbyggingen skal være ferdig før FM slukkes. Alle veitunneler med FM-dekning skal få DAB-dekning, i tillegg blir det DAB i nye tunneler over 500 meter og med en årsdøgntrafikk på 5000 .

Statens Vegvesen har ansvaret for utbyggingen av DAB i tunnel, det er også årsaken til at tunnelutbyggingen følger en annen fremdrift enn den øvrige DAB-utbyggingen. Installasjoner av nytt radioutstyr skjer i forbindelse med innføringen av nytt nødnett.

For radiolyttere vil oppgraderingen gi flere kanaler inne i tunnelene, det betyr at alle kanaler som er tilgjengelig på utsiden av tunnelen også er tilgjengelige inne i tunellen.

Radioskilt i tunnel
Foto: Anne Marit Øksenvåg Johansen / NRK.no

Tunnelsikkerheten forbedres ettersom DAB-teknologien gjør det mulig med direkte innsnakk via alle radiokanaler itilfeller der bilister behøver varsling om en nødsituasjon. Mange norske tunneler har et fåtall radiokanaler via FM.

Informasjon om utbyggingen i den enkelte tunnel finnes på Radio.no og på vegnett.no.