«DAB er utdatert teknologi»

facebooktwitterlinkedinmail

Fakta:  DAB har vokst frem som en kringkastingsteknologie stadig flere investerer i og satser på, og løftes frem som ny radioteknologi av sentrale kringkastere i Europa. Europeiske kringkastere investerer i DAB-teknologi fordi den gir nye muligheter til utvidet distribusjon.

dabplusslogo
Logo: WorldDAB

Dette er også reflektert i Den europeiske kringkastingsunionen (EBU), som anbefaler sine medlemmer DAB-teknologi, se EBU R138.

300 radiostasjoner i Europa formet i 2016 en digital radio allianse, for å markere at man legger store ressurser i DAB-teknologien. The European Digital Radio Allianse (EDRA) ble opprettet vinteren 2016. BBC har ledervervet i gruppen, som representerer både stateeide og private radiokanaler 13 europeiske land.

Digital Audio Broadcasting, Eureka 147, (DAB) er en avansert og moden teknologi og den internasjonalt mest utbredte for digital radiokringkasting, og muliggjør en rekke nye kanaler og tjenester. Etter første fase med forskning og utvikling ble DAB-standarden publisert av European Telecommunications Standards Institute ETSI i 1995. Siste final draft er fra 2006, teknologien fikk da benevnelsen DAB+.

Standarden er fleksibel og har siden starten vært ment å danne grunnlag for ny funksjonalitet. I hele perioden siden er standarden blitt videreutviklet i form av en lang rekke tilhørende standarder. Mer informasjon om relevante fakta ift DAB-standarden finnes her:

Pr april 2016 har 19 land regulære DAB-sendinger, 22 land har prøvesendinger eller planer for dette og ytterligere 8 land har vist betydelig interesser for å ta standarden i bruk (se oversikt hos World DAB). EBU har oppsummert status for digitaliseringen av radio i Europa i denne rapporten.

Utviklingen av DAB-standarden ble påbegynt på 80-tallet, internett og mobiltelefoni er standarder som ble påbegynt på 70-tallet. Alle er eksempler på fleksible, digitale løsninger som stadig videreutvikles.