«DAB er gammel teknologi»

facebooktwitterlinkedinmail

DAB utvikles fortløpende, og europeiske kringkastere investerer for tiden i DAB-teknologi fordi den gir nye muligheter til utvidet distribusjon.

dabplusslogo
Logo: WorldDAB

300 radiostasjoner i Europa formet i 2016 en digital radio allianse, for å markere at man legger store ressurser i DAB-teknologien. The European Digital Radio Allianse (EDRA) ble opprettet vinteren 2016. Bauer Media har ledervervet i gruppen, som representerer både statseide og private radiokanaler. Den europeiske kringkastingsunionen (EBU), som er verdens største sammenslutning av statsfinansierte kringkastere, anbefaler sine medlemmer å bruke DAB-teknologi, se EBU R138.

Mest utbredt for digital kringkasting

Digital Audio Broadcasting, Eureka 147, (DAB) er en teknologi på omtrent samme alder som Internett. Den er ansett for å være en avansert teknologi og den internasjonalt mest utbredte for digital radiokringkasting, blant annet fordi den muliggjør en rekke nye kanaler og tjenester.

Etter første fase med forskning og utvikling ble DAB-standarden publisert av European Telecommunications Standards Institute ETSI i 1995. Siste final draft er fra 2006, teknologien fikk da benevnelsen DAB+.

Standarden er fleksibel og har siden starten vært ment å danne grunnlag for ny funksjonalitet. Standarden er blitt videreutviklet i form av en lang rekke tilhørende standarder. Mer teknisk informasjon om DAB-standarden her.

Pr november 2017 hadde 23 land regulære DAB-sendinger, 26 land har prøvesendinger eller planer for dette og ytterligere 10 land har vist betydelig interesse for å ta i bruk DAB/DAB+. Dette er tall i endring, se oppdatert oversikt hos World DAB.