«Utenlandske bilister får ikke trafikkvarsler når FM slukker»

facebooktwitterlinkedinmail

I dag er GPS-tjenester mye utbredt blant bilister, yrkessjåfører benytter trafikkvarslingssystemer, som er uavhengig av radio.

Det er ukjent i hvilken grad utenlandsk bilfører hører radio i Norge – mange har en begrenset nytte av norskspråklige tjenester. Det man vet er at utenlandske bilførere har flere kilder for trafikkinformasjon, og at Statens Vegvesen har i dag en egen vegtrafikktjeneste for yrkessjåfører. Vegvesenet benytter Datex II, som er en europeisk standard for utveksling og tilgjengeliggjøring av dynamiske veg- og trafikkdata.

De fleste andre europeiske land har også har tatt i bruk Datex i sine tjenester, og i dag utveksles data «språkuavhengig». Det betyr at en person bosatt i Frankrike, som benytter tjenesten, vil få trafikkinformasjon på sitt eget språk når han kjører i Norge.

GPS-tjenester er for øvrig mye utbredt blant bilister, både yrkessjåfører og andre får informasjon via disse tjenestene.

Det er ukjent i hvilken grad utenlandsk bilfører hører radio i Norge – mange har en begrenset nytte av norskspråklige tjenester og bruk av radio knytter seg i vel så stor grad til språk som teknologi.

Kan oppgradere

De som ønsker å høre radio i Norge finner enkle oppgraderingsenheter tilgjengelig på bensinstasjoner over hele landet. Dette er enheter som er kompatible med svært mange bilradioer.

Alle som kommer til landet uten DAB i bilen, men som ønsker å høre norske riksdekkende radiokanaler etter 2017, kan benytte mobilt internett eller kjøpe en DAB-adapter dersom de ønsker å høre nasjonale kanaler.

svinesundsbroa
Foto: Vetle Houg / Wikimedia Commons