«Utenlandske bilister får ikke trafikkvarsler når FM slukker»

facebooktwitterlinkedinmail

Fakta: I dag er GPS-tjenester mye utbredt blant bilister. Det er ukjent i hvilken grad utenlandsk bilfører hører radio i Norge – mange har en begrenset nytte av norskspråklige tjenester.

Utenlandske bilførere har flere kilder for trafikkinformasjon, og Statens Vegvesen har i dag en egen vegtrafikktjeneste for yrkessjåfører. Vegvesenet benytter Datex II, som er en europeisk standard for utveksling og tilgjengeliggjøring av dynamiske veg- og trafikkdata.

De fleste andre europeiske land har også har tatt i bruk Datex i sine tjenester, og i dag utveksles data «språkuavhengig». Det betyr at en person bosatt i Frankrike, som benytter tjenesten, vil få trafikkinformasjon på sitt eget språk når han kjører i Norge.

GPS-tjenester er for øvrig mye utbredt blant bilister, både yrkessjåfører og andre får informasjon via disse kanalene,.

Det er ukjent i hvilken grad utenlandsk bilfører hører radio i Norge – mange har en begrenset nytte av norskspråklige tjenester og bruk av radio knytter seg i vel så stor grad til språk som teknologi. De som ønsker å høre radio i Norge finner enkle oppgraderingsenheter tilgjengelig på bensinstasjoner over hele landet. Dette er enheter som er kompatible med svært mange bilradioer. Også utenlandske bilførere har DAB-radio i bilen, ettersom DAB også er vanlig i mange av landene rundt oss.

Kan oppgradere

Mange turister og utenlandske yrkessjåførene som ferdes på norske veier kommer fra land som også har DAB-sendinger.

Alle som kommer til landet uten DAB i bilen, men som ønsker å høre norske riksdekkende radiokanaler etter 2017, kan benytte mobilt internett eller kjøpe en DAB-adapter dersom de ønsker å høre nasjonale kanaler.

DAB-adaptere kan også benyttes i disse landene.

svinesundsbroa
Foto: Vetle Houg / Wikimedia Commons

Utenlandske bilister som ikke forstår norsk, men som fremdeles ønsker å høre norske radiokanaler, vil få et mye bredere musikktilbud å velge mellom dersom de skaffer seg en DAB-adapter.