Myte:

«Norge er alene om DAB»

Fakta: Norge er ikke alene om å satse på DAB. 41 land har bygd ut eller bygger ut DAB. Norge er første land som har vedtatt å slukke FM. Flere land har tilsvarende planer.

Mer

Myte:

«20 millioner FM-radioer må kastes»

Fakta:

Mange FM-radioer kan fortsatt brukes etter radiodigitaliseringen, dersom de oppgraderes med et DAB+adapter. Adapter gjør at radioen kan ta inn DAB+-signaler.

 

Mer

Myte:

«DAB har dårlig dekning»

Fakta: DAB-nettet har i dag en befolkningsdekning som tilsvarer dekningen i FM-nettet. Dekningsgraden er bekreftet til å være 99,7 prosent for NRKs nett. DAB-nettet for kommersielle radiokanaler dekker over 92% av befolkningen. NRK-dekningen forsterkes ytterligere i 2017.

Mer

Myte:

«DAB er utdatert teknologi»

Fakta:  DAB har vokst frem som en kringkastingsteknologie stadig flere investerer i og satser på, og løftes frem som ny radioteknologi av sentrale kringkastere i Europa. Europeiske kringkastere investerer i DAB-teknologi fordi den gir nye muligheter til utvidet distribusjon.

Mer

Myte:

«DAB fungerer ikke i tunneler»

Fakta: Utbygging av DAB i tunnelene er ikke ferdigstilt. Den pågående utbyggingen skal være ferdig før FM slukkes. Alle veitunneler med FM-dekning skal få DAB-dekning, i tillegg blir det DAB i nye tunneler over 500 meter og med en årsdøgntrafikk på 5000 .

Mer

Myte:

«DAB betyr dårligere beredskap»

Fakta: DAB-nettet har betydelige beredskapsmessige fordeler sammenlignet med FM-nettet. Faren for utfall av sendere i ekstreme situasjoner er sterkt redusert sammenlignet med FM-nettet.

Mer

Myte:

«Vi trenger ikke DAB når vi har internett»

Fakta: Lyttermessig er det ikke noe motsetning mellom DAB og Internett. Internett er en god radioplattform og en viktig del av det digitale radiotilbudet. Internett håndterer dårlig kravene knyttet til beredskap.

Mer

Myte:

«Sverige har sagt nei til DAB»

Fakta: Sverige har vedtatt å sette en videre implementering av DAB på is i påvente av utviklingen i land som Norge. Alle store svenske radiokringkastere står samlet bak ønsket om en digitalisering.

 

Mer

Myte:

«FM-slukkingen omfatter alle lokalradioene»

Fakta: Det store flertallet av lokalradioer får fortsette å sende på FM-båndet etter nasjonal FM-slukking. Det er kun kommersielle storbyradioer som må slukke samtidig med rikskanalene.

 

Mer

Myte:

«Ingen kjøper DAB»

Fakta: DAB er vanlig i norske husstander. 7 av 10 husstander har allerede en DAB radio (Digitalradioundersøkelsen tredje kvartal 2016.)

Mer

Myte:

«Nesten ingen (nye) biler har DAB»

Fakta: Alle de store mestselgende bilmerkene i Norge er utstyrt med eller utstyres med DAB. DAB er standard i stadig flere nye biler, mange bilmerker tilbyr det også som tilleggsutstyr.

Mer

Myte:

«Ingen bruker DAB»

Fakta: DAB er den mest brukt digital lytterplattformen i Norge. Drøyt 1,3 millioner daglige radiolyttere i Norge benyttet i første kvartal 2016 en eller flere DAB radioer for å lytte til radio.

Mer

Myte:

«Ingen vil ha flere radiokanaler»

Fakta: Nye radiokanaler har fått god oppslutning, historien har vist at folk setter pris på utvidelser av radiotilbudet. Det digitale radioskiftet medfører et mer likt og rettferdig radiotilbud over hele landet.

Mer

Myte:

«DAB er prestisjeprosjekt fra de store radiokanalene»

Fakta: Radiobransjen følger Stortingets vedtak om digitalisering som ble gjort i 2011. Endringen gjennomføres i tråd med de føringene myndighetene har gitt for å sikre nordmenn en trygg overgang. Beslutningen slår fast at slukking skal skje i 2017.

Mer

Myte:

«DAB radioer er dyre»

Fakta: DAB-radioer ligger i tilsvarende prissegmenter som FM-radioer og er ikke lengre en prissegmentert vare.

Mer

Myte:

«DAB har dårlig lyd»

Fakta: Med et optimalt FM-mottak er det i praksis små kvalitetsmessige forskjeller mellom FM- og DAB-lyd.

Mer

«Norge er alene om DAB»

Fakta: Norge er ikke alene om å satse på DAB. 41 land har bygd ut eller bygger ut DAB. Norge er første land som har vedtatt å slukke FM. Flere land har tilsvarende planer.

Mer

«20 millioner FM-radioer må kastes»

Fakta:

Mange FM-radioer kan fortsatt brukes etter radiodigitaliseringen, dersom de oppgraderes med et DAB+adapter. Adapter gjør at radioen kan ta inn DAB+-signaler.

 

Mer

«DAB har dårlig dekning»

Fakta: DAB-nettet har i dag en befolkningsdekning som tilsvarer dekningen i FM-nettet. Dekningsgraden er bekreftet til å være 99,7 prosent for NRKs nett. DAB-nettet for kommersielle radiokanaler dekker over 92% av befolkningen. NRK-dekningen forsterkes ytterligere i 2017.

Mer

«DAB er utdatert teknologi»

Fakta:  DAB har vokst frem som en kringkastingsteknologie stadig flere investerer i og satser på, og løftes frem som ny radioteknologi av sentrale kringkastere i Europa. Europeiske kringkastere investerer i DAB-teknologi fordi den gir nye muligheter til utvidet distribusjon.

Mer

«DAB fungerer ikke i tunneler»

Fakta: Utbygging av DAB i tunnelene er ikke ferdigstilt. Den pågående utbyggingen skal være ferdig før FM slukkes. Alle veitunneler med FM-dekning skal få DAB-dekning, i tillegg blir det DAB i nye tunneler over 500 meter og med en årsdøgntrafikk på 5000 .

Mer

«DAB betyr dårligere beredskap»

Fakta: DAB-nettet har betydelige beredskapsmessige fordeler sammenlignet med FM-nettet. Faren for utfall av sendere i ekstreme situasjoner er sterkt redusert sammenlignet med FM-nettet.

Mer

«Vi trenger ikke DAB når vi har internett»

Fakta: Lyttermessig er det ikke noe motsetning mellom DAB og Internett. Internett er en god radioplattform og en viktig del av det digitale radiotilbudet. Internett håndterer dårlig kravene knyttet til beredskap.

Mer

«Sverige har sagt nei til DAB»

Fakta: Sverige har vedtatt å sette en videre implementering av DAB på is i påvente av utviklingen i land som Norge. Alle store svenske radiokringkastere står samlet bak ønsket om en digitalisering.

 

Mer

«Overgangen til DAB har aldri vært utredet»

Fakta: Kulturdepartementet har utarbeidet tre stortingsmeldinger om digitalisering av radiomediet over en lang periode.

 

Mer

«FM-slukkingen omfatter alle lokalradioene»

Fakta: Det store flertallet av lokalradioer får fortsette å sende på FM-båndet etter nasjonal FM-slukking. Det er kun kommersielle storbyradioer som må slukke samtidig med rikskanalene.

 

Mer

«Ingen kjøper DAB»

Fakta: DAB er vanlig i norske husstander. 7 av 10 husstander har allerede en DAB radio (Digitalradioundersøkelsen tredje kvartal 2016.)

Mer

«DAB er ut. Snart er DAB+ ut»

Fakta: Det foreligger ingen planer om å utvikle en ny lydkoding som ikke er kompatibel med DAB+.

Mer

«Nesten ingen (nye) biler har DAB»

Fakta: Alle de store mestselgende bilmerkene i Norge er utstyrt med eller utstyres med DAB. DAB er standard i stadig flere nye biler, mange bilmerker tilbyr det også som tilleggsutstyr.

Mer

«ESA og EU er kritiske til DAB og norsk FM-slukking»

Fakta: ESA eller EU har ikke tatt stilling til stengingen av de nasjonale FM-sendingene.

Mer

«Radiokanalene innfører DAB for å spare penger»

Fakta: Radiokanalene innfører DAB for å øke tilbudet til publikum. Kostnadene for å sende på DAB-nett er den samme som for dagens nasjonale FM-nett.

Mer

«Utenlandske bilister i Norge kan ikke høre radio når FM slukker»

Fakta: I dag er GPS-tjenester mye utbredt blant bilister. Det er ukjent i hvilken grad utenlandsk bilfører hører radio i Norge – mange har en begrenset nytte av norskspråklige tjenester.

Mer

«Vi trenger ikke å slukke FM. FM og DAB kan leve side om side»

Fakta: Skulle man fortsatt på FM ville det krevd investeringer til vedlikehold og oppgradering som ville overgått investeringene i de nye DAB-nettene.

Mer

«Ingen bruker DAB»

Fakta: DAB er den mest brukt digital lytterplattformen i Norge. Drøyt 1,3 millioner daglige radiolyttere i Norge benyttet i første kvartal 2016 en eller flere DAB radioer for å lytte til radio.

Mer

«DAB-utbyggingen har kostet skattebetalerne milliarder»

Fakta: Investeringene i DAB-nettene er gjort av utbygger Norkring, som eier nasjonale kringkastingsanlegg. Lytterne belastes ikke gjennom skatteseddelen.

Mer

«DAB er en konspirasjon mellom apparatprodusenter og radiokanalene for å tjene penger»

Fakta: Det er ingen økonomisk gevinst for kringkasterne ved salg av radioapparater. Kringkasterne er  innholdsleverandører – apparatprodusentene er utstyrsleverandører.

Mer

«Ingen vil ha flere radiokanaler»

Fakta: Nye radiokanaler har fått god oppslutning, historien har vist at folk setter pris på utvidelser av radiotilbudet. Det digitale radioskiftet medfører et mer likt og rettferdig radiotilbud over hele landet.

Mer

«Flyalarmen slutter å virke når FM-slukkes»

Fakta: Flyalarmen skal opereres via nødnettet når FM-sendingene utfases.

Mer

«Politikerne har tvunget frem et teknologivalg»

Fakta: Valget av digital teknologi som erstatning for FM er ikke besluttet av myndighetene. Politikerne har tilrettelagt for en overgang ønsket av de norske radioaktørene.

Mer

«DAB er prestisjeprosjekt fra de store radiokanalene»

Fakta: Radiobransjen følger Stortingets vedtak om digitalisering som ble gjort i 2011. Endringen gjennomføres i tråd med de føringene myndighetene har gitt for å sikre nordmenn en trygg overgang. Beslutningen slår fast at slukking skal skje i 2017.

Mer

«DAB radioer er dyre»

Fakta: DAB-radioer ligger i tilsvarende prissegmenter som FM-radioer og er ikke lengre en prissegmentert vare.

Mer

«DAB har dårlig havdekning»

 Fakta: NRKs DAB-nett dekker minst 50 km ut i havet.

Mer

«DAB har dårlig lyd»

Fakta: Med et optimalt FM-mottak er det i praksis små kvalitetsmessige forskjeller mellom FM- og DAB-lyd.

Mer