Myte:

«Norge er alene om DAB»

Mer enn 40 land har bygd ut eller bygger ut DAB, men Norge er første land som har vedtatt å slukke FM.

Mer

Myte:

«20 millioner FM-radioer må kastes»

FM-radioer kan fortsatt brukes selv om radiomediet digitaliseres, forutsatt at man kobler til en adapter. Adapter gjør FM-radioen i stand til å ta inn DAB+-signaler.

 

Mer

Myte:

«DAB har dårlig dekning»

DAB-nettet har i dag en befolkningsdekning som tilsvarer dekningen i FM-nettet. Dekningsgraden er bekreftet til å være 99,7 prosent for NRKs nett. DAB-nettet for kommersielle radiokanaler dekker over 92% av befolkningen, i følge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Mer

Myte:

«DAB er gammel teknologi»

DAB utvikles fortløpende, og europeiske kringkastere investerer for tiden i DAB-teknologi fordi den gir nye muligheter til utvidet distribusjon.

Mer

Myte:

«Det er ikke DAB i tunneler»

Alle veitunneler med FM-dekning får DAB-dekning før FM slukkes, i tillegg blir det DAB i nye tunneler over 500 meter og med en årsdøgntrafikk på 5000.

Mer

Myte:

«DAB betyr dårligere beredskap»

I følge Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) er det digitale radiosystemet mer robust enn det analoge, blant annet på grunn av mer redundans med hensyn til kraftforsyning og mating av signaler.

Mer

Myte:

«Sverige sier nei til DAB»

Sverige har vedtatt å sette en videre implementering av DAB på is i påvente av utviklingen i land som Norge. Store svenske radiokringkastere står samlet bak ønsket om en digitalisering.

 

Mer

Myte:

«Vi trenger ikke å slukke FM»

Å fortsatt sende riksdekkende radio over FM ville krevet investeringer til vedlikehold og oppgradering som ville overgått investeringene i de nye DAB-nettene.

Mer

«Norge er alene om DAB»

Mer enn 40 land har bygd ut eller bygger ut DAB, men Norge er første land som har vedtatt å slukke FM.

Mer

«20 millioner FM-radioer må kastes»

FM-radioer kan fortsatt brukes selv om radiomediet digitaliseres, forutsatt at man kobler til en adapter. Adapter gjør FM-radioen i stand til å ta inn DAB+-signaler.

 

Mer

«DAB har dårlig dekning»

DAB-nettet har i dag en befolkningsdekning som tilsvarer dekningen i FM-nettet. Dekningsgraden er bekreftet til å være 99,7 prosent for NRKs nett. DAB-nettet for kommersielle radiokanaler dekker over 92% av befolkningen, i følge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Mer

«DAB er gammel teknologi»

DAB utvikles fortløpende, og europeiske kringkastere investerer for tiden i DAB-teknologi fordi den gir nye muligheter til utvidet distribusjon.

Mer

«Det er ikke DAB i tunneler»

Alle veitunneler med FM-dekning får DAB-dekning før FM slukkes, i tillegg blir det DAB i nye tunneler over 500 meter og med en årsdøgntrafikk på 5000.

Mer

«DAB betyr dårligere beredskap»

I følge Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) er det digitale radiosystemet mer robust enn det analoge, blant annet på grunn av mer redundans med hensyn til kraftforsyning og mating av signaler.

Mer

«Vi trenger ikke DAB når vi har internett»

Internett er en god radioplattform og en viktig del av det digitale radiotilbudet. Men foreløpig håndterer internett dårlig kravene knyttet til beredskap.

Mer

«Sverige sier nei til DAB»

Sverige har vedtatt å sette en videre implementering av DAB på is i påvente av utviklingen i land som Norge. Store svenske radiokringkastere står samlet bak ønsket om en digitalisering.

 

Mer

«Radiokanalene innfører DAB for å spare penger»

Fakta: Radiokanalene innfører DAB for å øke tilbudet til publikum. Kostnadene for å sende på DAB-nett er den samme som for dagens nasjonale FM-nett.

Mer

«Utenlandske bilister får ikke trafikkvarsler når FM slukker»

I dag er GPS-tjenester mye utbredt blant bilister, yrkessjåfører benytter trafikkvarslingssystemer, som er uavhengig av radio.

Mer

«Vi trenger ikke å slukke FM»

Å fortsatt sende riksdekkende radio over FM ville krevet investeringer til vedlikehold og oppgradering som ville overgått investeringene i de nye DAB-nettene.

Mer

«DAB-utbyggingen har kostet skattebetalerne milliarder»

Fakta: Investeringene i DAB-nettene er gjort av utbygger Norkring, som eier nasjonale kringkastingsanlegg. Lytterne belastes ikke gjennom skatteseddelen.

Mer